W związku z licznymi pytaniami i szerokim zainteresowaniem sprawą procesu wędzenia i jego wpływu na zdrowie człowieka pragniemy przedstawić oficjalne stanowisko w tej sprawie Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej, z którym utożsamiamy się w całej rozciągłości.

Jednocześnie informujemy, iż Zakład Mięsny Lenarcik monitoruje poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w swoich wyrobach. Żaden z wyrobów nie przekracza dopuszczalnego poziomu ustalonego przez przepisy unijne.

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem SRW RP dotyczącym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Powered by Joomla!